Wisselkoers omrekenen

Dit moet je weten over de AOW-leeftijd

Behoor jij ook tot de groep mensen die niet kunnen wachten tot ze klaar zijn met werken? Velen hebben hun plan al uitgedacht. Verhuizen naar het platteland of emigreren, meer tijd nemen voor hobby’s of verre reizen, vrijwilligerswerk oppakken of op de kleinkinderen passen — je hebt er eindelijk tijd voor zodra je pensioen ingaat. Maar wanneer is het zover? We leggen het je in dit artikel precies uit. 

Wat is de AOW?

Betaald werk: sommigen beginnen er al op hun 15e mee. Anderen later, of pas wanneer ze hun studie afgerond hebben. Maar de kans is groot dat jij jezelf als lezer ook onder de beroepsbevolking kunt rekenen. In 2019 bestond de werkzame beroepsbevolking uit maar liefst tweederde van de 15- tot 75-jarige Nederlanders, wat neerkomt op zo’n 9 miljoen mensen. 

Het is onmogelijk om te verwachten dat al deze mensen de rest van hun leven door blijven werken. Daarom heeft de overheid voor ons bedacht dat er regelingen en financiële middelen gereserveerd zijn voor degenen die hun werkzame leven erop hebben zitten. Dit is geregeld in de AOW, de Algemene Ouderdomswet. En daarnaast is het mooie aan de AOW dat in principe alle Nederlanders het recht hebben om met pensioen te gaan, niet alleen degenen die hun hele leven gewerkt hebben.

De AOW is namelijk een verplichte volksverzekering. Dat wil zeggen dat iedere Nederlander verplicht meebetaalt aan, maar ook recht heeft op de AOW-uitkering. Deze uitkering wordt betaald door de huidige werkzame beroepsbevolking door middel van premies en deze worden door de Belastingdienst geïnd. Vervolgens worden de premies toegekend aan degenen die recht hebben op de uitkering. De uitkering is voor alleenstaanden op het moment ongeveer 70% van het minimumloon, voor gehuwden en samenwonenden 50%.

Wanneer kom ik aanmerking voor AOW?

Maar wie zijn diegenen die deze uitkering krijgen? In principe dus iedereen die in Nederland gewoond of gewerkt heeft en de pensioenleeftijd heeft bereikt. Als voorwaarde geldt wel dat je 50 jaar in Nederland gevestigd bent geweest. Voor ieder werkzaam jaar dat je in het buitenland gevestigd bent geweest, wordt de uitkering met 2% gekort. Tenzij je je vrijwillig verzekert voor de AOW. Dit geldt overigens niet wanneer je in het buitenland woont en tegelijkertijd wel in Nederland werkt. 

De AOW-uitkering is voor veel gepensioneerden een deel van hun totale pensioenuitkering. Degenen die namelijk in loondienst zijn geweest, hebben vaak via hun werkgever een extra pensioenuitkering opgebouwd. Deze aanvullende uitkering krijgt dus niet iedereen. Nederlanders die niet (of gedeeltelijk) hebben gewerkt, zzp’ers of uitzendkrachten bijvoorbeeld, genieten deze pensioenregeling niet en kunnen daarom tijdens hun pensioen terugvallen op de AOW-uitkering. Tevens is het mogelijk om zelf een aanvullend pensioen op te bouwen door middel van vrijwillige pensioenregelingen. 

AOW-leeftijd stijgt

Goed, je hebt dus waarschijnlijk recht op een AOW-uitkering. Maar wanneer je deze aan kunt vragen hangt tegenwoordig van je leeftijd af, in tegenstelling tot vroeger. In 1956 werd namelijk de wettelijke pensioenleeftijd vastgesteld op 65 jaar. Dat betekende dat iedere Nederlander er naar uit kon kijken om op zijn of haar 65e verjaardag sowieso met pensioen te kunnen gaan. 

Tegenwoordig is het anders. In 2012 heeft de regering namelijk de wet aangepast. Onder andere door vergrijzing is het namelijk nodig dat mensen langer door blijven werken om de pensioenen van de huidige gepensioneerden te kunnen bekostigen. Dit betekent ten eerste dat de AOW-leeftijd omhoog is gegaan, waardoor Nederlanders op latere leeftijd met pensioen gaan. Daarnaast is het zo dat de AOW-leeftijd voorlopig blijft stijgen. Dat betekent dat een deel van beroepsbevolking van nu nog niet weet wanneer hij of zij met pensioen kan gaan, omdat de leeftijd min of meer elk jaar verandert. 

Wanneer je recht hebt op de AOW-uitkering hangt er dus vanaf wanneer je bent geboren. In 2020 en 2021 geldt bijvoorbeeld dat de pensioenleeftijd 66 jaar en 4 maanden is. In 2022 is deze 66 jaar en 7 maanden, in 2023 66 jaar en 10 maanden en in 2024 67 jaar. De AOW-leeftijd voor na 2024 is nog niet vastgesteld. 

Wil je je pensioen berekenen? Via deze officiële tool van de Sociale Verzekeringsbank, die verantwoordelijk is voor het toekennen van de uitkering, kun je aan de hand van je geboortedatum je pensioenleeftijd direct uitrekenen. Voor wie na 2024 met pensioen gaat, wordt een schatting gemaakt op basis van de voorgaande ontwikkelingen. 

Gepubliceerd op 21 mei 2020