Wisselkoers omrekenen

Waardoor ontstaan koersschommelingen?

Zoals je op GeldWisselt kunt zien, fluctueren wisselkoersen bijna altijd. Koersschommelingen kunnen voor financiële onzekerheid zorgen, maken het ingewikkelder om valuta te wisselen, maar zijn ook aantrekkelijk voor beleggers. Maar wat precies de aanleiding is van een koersschommeling verschilt sterk. Er zijn heel veel mogelijke redenen.

Wat zijn koersschommelingen?

Maar eerst: wat is een koersschommeling precies? Wanneer er sprake is van koersschommeling, is de verhouding tussen twee munten ten opzichte van elkaar veranderd. Een bepaalde valuta kan bijvoorbeeld in waarde dalen of juist in waarde stijgen. Dit noemen we koersdaling of -stijging. Bijna alle valuta krijgen hier continu mee te maken. Dit is omdat de meeste wisselkoersen flexibel zijn, dat wil zeggen dat hun waarde afhankelijk is van de markt. Sommige munteenheden hebben echter een vaste wisselkoers, zoals de Qatarese rial of de Hongkong dollar. Deze zijn gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, wat betekent dat zij dezelfde wisselkoers hebben en hun waarde dus niet als gevolg van andere factoren kan fluctueren.

Het ontstaan van schommelingen

De waarde van een munt kan dus dalen of stijgen. Maar wat zorgt er nou in reële zin voor dat dit gebeurt? Oftewel dat een munt deprecieert of apprecieert? De oorzaak hiervoor heeft alles te maken met vraag en aanbod op de valutamarkt. De valutamarkt is de (denkbeeldige) plek waar valuta verhandeld worden. En op deze markt veranderen vraag en aanbod voortdurend, en dit heeft invloed op de wisselkoersen. Wanneer de vraag naar een munteenheid bijvoorbeeld stijgt, stijgt automatisch ook de waarde van deze munt. Als de vraag daalt, daalt de waarde juist. En als het aanbod van een munt stijgt, daalt zijn waarde, en andersom. 

Vraag en aanbod

Vraag en aanbod worden dus door de markt bepaald. Er zijn verschillende niveaus waarop dit gebeurt. 

Monetair beleid

Een factor die invloed heeft op vraag en aanbod is monetair beleid. Dit houdt in: het financiële beleid dat gevoerd wordt wat betreft de wisselkoers van een munteenheid. De bank van een land kan er namelijk voor kiezen om de wisselkoers te beïnvloeden door zelf vraag en aanbod te bepalen. Soms is het wenselijk om de waarde van een valuta te laten appreciëren of juist depreciëren om ofwel export of import te stimuleren. Om dit te doen koopt een bank bijvoorbeeld een deel van de eigen valuta op, om de vraag naar deze valuta te vergroten. Of de bank kiest er juist voor om het aanbod te vergroten door extra geld in omloop te brengen.

Speculatie 

Ten tweede speelt speculatie op de valutamarkt een belangrijke rol. Speculatie houdt in dat mensen handelen in valuta. Omdat er sprake is van fluctuerende wisselkoersen kan er winst gemaakt worden op het kopen en verkopen van valuta. Deze handel wordt vaak gedreven op basis van voorspellingen. Als er bijvoorbeeld een koersstijging van de euro voorspeld is, wordt deze aantrekkelijk voor speculanten. Zij kopen dan euro’s en wisselen ze later terug, en maken hier winst op. Speculatie zorgt er over het algemeen voor dat wisselkoersen stabiel blijven ten opzichte van elkaar. Aan de andere kant kunnen onverwachte gebeurtenissen er voor zorgen dat speculanten plotseling massaal hun valuta aanbieden, waardoor er ook grote schommelingen kunnen ontstaan op de valutamarkt.

Internationale handel

Uiteraard is internationale handel ook een belangrijke factor binnen de internationale valutamarkt. Import en export bepaalt namelijk voor een groot deel de vraag naar bepaalde valuta. Wanneer er bijvoorbeeld vanuit de rest van de wereld grote vraag is naar Amerikaanse producten, stijgt de vraag naar Amerikaanse dollars. 

Buitenlandse investeringen

Maar ook buitenlandse investeringen kunnen invloed hebben op vraag en aanbod naar een munteenheid. Er vinden bijvoorbeeld directe investeringen plaats van buitenlandse bedrijven in andere landen. Maar ook beleggen in aandelen valt onder deze categorie.

Consumentengedrag

Tot slot speelt consumentengedrag ook een rol. Denk aan toeristen die in het buitenland hun eigen geld inwisselen voor de lokale valuta, of Nederlandse die producten bestellen uit China. Dit beïnvloedt beide de vraag naar buitenlandse valuta. Het gaat hierbij echter om relatief kleine geldstromen, dus de invloed op grote schaal is beperkt.  

Directe of langetermijnoorzaken

Deze niveaus van vraag en aanbod kunnen op hun beurt beïnvloed worden door verschillende factoren. Deze kunnen we grofweg onderverdelen in twee categorieën, namelijk directe en langetermijnoorzaken. 

Wat directe oorzaken typeert is dat ze vaak plotseling optreden, en voor heftige schommelingen zorgen. Over het algemeen zijn kortetermijnschommelingen vaak niet te voorspellen. Ze komen bovendien minder vaak voor dan langetermijnschommelingen. Neem bijvoorbeeld het Coronavirus in China in februari 2020, dat voor internationale schrik zorgde en vervolgens voor een directe afname van de vraag naar de Chinese yuan. Hierdoor daalde de wisselkoers CNY-USD sterk. Maar ook de cryptomarkt wordt soms getroffen door kortetermijnschommelingen. Zo raakte de cryptomunt Upbit in 2018 plotseling in opspraak door een schandaal, waardoor de vraag naar deze munt flink daalde.

Langetermijnoorzaken hebben vaak meer tijd nodig om zichtbaar te worden op de valutamarkt. Meestal verlopen deze dan ook geleidelijker. En in veel gevallen zijn ze te voorspellen op basis van de financiële situatie van het land waar de valuta wordt gebruikt. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld vertrouwen in een munteenheid. Zo kan het vertrouwen in de economie van een land bijvoorbeeld langzaam dalen, waardoor de vraag naar de bijbehorende munteenheid en vervolgens de waarde ook daalt.

Gepubliceerd op 8 april 2020

Lees ook

Fiatgeld naar crypto wisselen

Fiatgeld naar crypto wisselen Crypto wordt steeds populairder. De afgelopen jaren was Bitcoin het beste voorbeeld van hoe één Bitcoin opeens duizenden euro’s waard kon worden. De Bitcoin steeg in ...

Gevolgen van koersstijging

Gevolgen van koersstijging Op GeldWisselt kun je de verschillende wisselkoersen in de gaten houden. Je zult zien dat deze fluctueren: soms is er sprake van koersstijging en soms van koersdaling ...

Gevolgen van koersdaling

Gevolgen van koersdaling Wisselkoersen drukken de waarde uit van valuta ten opzichte van elkaar. En zoals onze wisselkoerscalculator laat zien zijn wisselkoersen altijd aan verandering onderhevig. Zo laat een munt ...